Zakres tematyczny

1.Rodzaje zastosowań

 • izolacja wysokotemperaturowa
 • izolacja ciepłochronna
 • izolacja zimnochronna
 • izolacja akustyczna
 • hydroizolacja
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe
 • zabezpieczenia antykorozyjne

2. Materiały i produkty izolacyjne

 • materiały włókniste
 • materiały porowate
 • materiały ziarniste
 • izolacje panelowe
 • nanotechnologia
 • materiały ogniotrwałe
 • produkty do zabezpieczeń antykorozyjnych

3. Maszyny i narzędzia​


4. Aparatura pomiarowo-kontrolna

5. Materiały i wyposażenie pomocnicze

 • rusztowania
 • rope access
 • płaszcze ochronne
 • produkty do mocowania izolacji
 • rury preizolowane

6. Odzież ochronna i BHP

7. Usługi

 • montaż izolacji przemysłowych
 • konserwacja i remont izolacji obiektów i urządzeń przemysłowych
 • prace wysokościowe i alpinistyczne
 • usługi projektowe
 • usługi doradcze
 • audyt energetyczny
 • usługi termografii (termowizji)

8. Instytucje, organizacje


9. Wydawnictwa